Betingelser for deltagelse i adventskonkurrence
• Konkurrencen løber fra 01.12.18-24.12.18.
• Alle personer over 18 år i Danmark, der har en gyldig e-mailadresse, er berettiget til at deltage. Medarbejdere i TecTake Danmark ApS samt personer, der deltog i forberedelsen af konkurrencen, er udelukket fra at deltage i konkurrencen.
• I vores webshop på www.tectake.dk kan personer finde adventskalenderen og åbne en låge hver dag i advent-sæsonen. Deltagelse sker ved at udfylde følgende indtastningsmaske og bekræfte disse oplysninger via "Submit" knappen
• Vinderne trækkes fra alle berettigede personer på [dato] efter afslutningen af ​​konkurrencen og informeres om deres præmie via e-mail. Vinderne skal derefter e-maile TecTake inden for en uge.
• Retten til præmien er tabt uden kompensation, hvis en vinder, af grunde, der ligger i vinderens person, ikke kontakter TecTake rettidigt.
• I tilfælde af krænkelse af vilkårene for deltagelse, især i tilfælde af ukorrekte oplysninger om betingelserne for deltagelse eller uacceptabel deltagelse, forbeholder vi os ret til at udelukke de tilsvarende personer fra udtrækningen. Om nødvendigt kan fortjenesten blive trukket tilbage og hævet.
• Vi forbeholder os ret til at opsige konkurrencer til enhver tid uden varsel, især hvis det er af tekniske årsager (f.eks. fejl i hardware / software, manipulation af it-systemet) eller af juridiske grunde, at konkurrencernes glidende drift er truet eller umulig.
• Retlig anvendelse er udelukket. En kontant betaling af prisen er ikke mulig.


Fortrolighedspolitik: Oplysninger om behandling af dine personoplysninger findes i vores privatlivspolitik for konkurrencer.


Konkurrencearrangør: TecTake Danmark ApS, Landemærket 5, 1. Sal, 1119 København K

Information om behandling af personoplysninger
1. Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige og virksomhedens tilsynsførende


Denne privatpolitik gælder for behandling af personoplysninger ved:


Dataansvarlige: TecTake Danmark ApS (herefter ”TecTake”)

Landemærket 5, 1. sal

1119 København K

Danmark


Telefon: +45 53839303

E-mail: mail@tectake.dk


TecTake's Data Supervisor kan kontaktes via mail@tectake.dk.


 1. Indsamling og registrering af personoplysninger samt typen af og formålet med behandlingen


Til udførelsen af ​​konkurrencer indsamler vi følgende oplysninger:


 • Fornavn, efternavn
  • Adresse (kun vinderen af ​​konkurrencen)
  • IP-adresse
  • E-mail-adresse

  Data indsamles for at

 • Muliggøre deltagelse i konkurrencen
  • Trække konkurrencens vinder
  • Kontakte deltagerne (f.eks. for at informere vinderen)


Ovennævnte oplysninger registreres på din anmodning og kræves i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1, litra b GDPR til ovennævnte formål for deltagelse i konkurrencer, trække vinderne, tildeling af præmier og korrespondance med deltagerne.


Personoplysningerne indsamlet af os vil blive opbevaret, indtil ovennævnte formål afskaffes og derefter slettes, medmindre vi overholder artikel 6 stk. 1 sendt. 1 lit. c GDPR er forpligtet til at opbevare i længere tid på grund af skat og forretningsmæssig opbevaring og dokumentationsforpligtelser (HGB, StGB eller AO), eller du er forpligtet til at opbevare yderligere opbevaring i overensstemmelse med § 6 stk. 1 sætning 1 lit. en GDPR har givet sit samtykke.

 

 

 1. Offentliggørelse af data til tredjepart
  En overførsel af dine personlige oplysninger til tredjeparter til andre formål end dem, der er angivet nedenfor, finder ikke sted.
  Adventskalenderen leveres på vegne af TecTake af den eksterne tjenesteudbyder yourfans GmbH, Nymphenburger Str. 3, D-10825 Berlin, Tyskland.
  For at udføre konkurrencekampagnen, vil tjenesteudbyderen TecTake levere adventskalenderen via en iframe som en applikation. De data, der indsamles gennem denne ansøgning, indsamles og behandles af tjenesteudbyderen for udførelsen af konkurrencereglerne og til bestemmelse af vinderen på servere i Tyskland.
  Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit. b GDPR for at lette konkurrencekampagnen for vores kunder og at levere de funktioner, der kræves for dem, såsom deltagerregistrering og vindertrækning.

 

 1. Deltagerrettigheder
  Du har ret:
  • i henhold til art. 7 stk. 3 GDPR, at tilbagekalde dit engang givet samtykke til os til enhver tid. Som følge heraf kan vi ikke fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke til fremtiden;
  • i overensstemmelse med art. 15 GDPR, til at anmode om oplysninger om dine personlige data behandlet af os. I særdeleshed kan du give oplysninger om behandlingsformål, kategorien af ​​personoplysninger, de kategorier af modtagere, til hvem dine data er blevet afsløret, den planlagte tilbageholdelsesperiode, retten til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller modstand, eksistensen En ret til at klage, kilden til deres data, hvis den ikke er indsamlet fra os, og eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og i givet fald meningsfuld information om deres detaljer
  • i overensstemmelse med art. 16 GDPR kræves straks korrektionen af ​​ukorrekte eller udfyldte personoplysninger, der er lagret af os
  • til at kræve sletning af dine personlige data, der er gemt hos os, i henhold til Art. 17 GDPR, medmindre behandlingen af ​​udøvelsen af ​​retten til ytringsfrihed og information til opfyldelse af en retlig forpligtelse af hensyn til almen interesse eller for påstand, udøvelse eller forsvar af juridiske rettigheder er påkrævet
  • i overensstemmelse med Art. 18 GDPR, til at kræve begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger, for så vidt som dataens nøjagtighed er bestridt af dig, er behandlingen ulovlig, men du afviser deres sletning, og vi behøver ikke længere dataene, men du At hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, eller du har gjort indsigelse mod forarbejdning i henhold til art. 21 GDPR;
  • i overensstemmelse med Art. 20 GDPR, til at modtage dine personlige data, som du har givet os i et struktureret, standard og maskinlæsbart format, eller at anmode om, at du sender det til en anden ansvarlig og
  • til at klage til en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med art. 77 GDPR. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige bopæl eller arbejde eller vores forretningssted.

Diese Aktion ist leider schon vorbei.

Schon bald gibts hier wieder eine neue Aktion!